Particulieren

   Document     Omschrijving Download

Electriciteitsschade

Laat dit document door uw hersteller invullen bij electriciteitsschade.

Brandschade

Vul dit document in bij een schadegeval betreffende uw brandverzekering.

Lichamelijk Ongeval

Laat dit document invullen door uw behandelende geneesheer.

Aangifte gezinspolis

Vul dit document in bij een schadegeval met derden (in familiale privé-sfeer)

Zelfstandigen, KMO’s & Ondernemingen

   Document    OmschrijvingDownload

Medisch attest
Arbeidsongeval

Laat dit document invullen door uw behandelend geneesheer.

Aangifte
Arbeidsongeval

In te vullen door de werkgegever (samen met verzekeringsagent)

Aangifte
Gewaarborgd Inkomen

In te vullen indien zelfstandige arbeidsongeschikt is (ziekte of ongeval)

Leven & Gezondheidszorgen

   Document    OmschrijvingDownload

Medische vragenlijst (T2)

In te vullen door de verzekeringsnemer.

Medisch Rapport (T4)

In te vullen door uw geneesheer.

Vragenlijst Sporten

In te vullen door de verzekeringsnemer die gevaarlijke sporten beoefent.

Aangifte Hospitalisatie

In te laten vullen door de behandelende geneesheer in ziekenhuis.
(Indien u niet in het bezit bent van een Assurcard)

Algemene documenten

   Document    OmschrijvingDownload

BTW-Attest

In te vullen door de schadelijder.
Verklaring welk BTW-statuut voor u van toepassing is.

24+ erkende
herstellers

Een overzicht van KBC-erkende garages.

Voorbeeld aangifte
autoongeval

Bekijk hier hoe je een ongevallenformulier correct invult.

Europees aanrijdingsformulier

Vul dit document in bij een ongeval met motorrijtuigen.

Lekdetectie

Dit document dient ingevuld te worden door uw loodgieter alvorens
er een lekdetectie door ons kan gelast worden.
                  Verbonden agent, FSMA 049023 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - VAN OPDORP & PEETERS NV - Design by Verzekeringen-Portaal.net